Projekty bPol

Nasi klienci są liderami na rynku, a ich przewaga konkurencyjna często wynika z innowacji oprogramowania. Obecność online nie wystarczy w obecnej dobie cyfryzacji. Firmy muszą znaleźć software house’y, które biegle posługują się najnowszymi technologiami i potrafią zastosować podejście w duchu Agile. To, co wyróżnia bPol na tle konkurencji, to indywidualne podejście i nieustanna realizacja projektów. Referencje od zadowolonych klientów to najlepszy element naszej pracy. Poniższe case studies stanowią krótką ilustrację tego, co można osiągnąć dzięki pracy z bPol.

case study image
case study saveurbiere

portfolio_body_title_01

Aplikacje progresywne (PWA)
jako nowe doświadczenie mobilne

Problem

W ciągu ostatnich kilku lat branża e-commerce odnotowała gwałtowny wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych. Saveur Bière zdał sobie sprawę, że znaczna część przychodów jest tracona z powodu niezadowalających współczynników konwersji na smartfonach. Firma bPol zostało wykorzystane jako długoterminowy partner w rozwoju oprogramowania.

Rozwiązanie

Zrezygnowaliśmy ze stworzenia oddzielnych aplikacji natywnych ponieważ wymagałoby to od użytkowników pobierania aplikacji, co jeszcze bardziej zmniejszyłoby konwersję. Mobilne doświadczenia Saveur Bière zostały przebudowane przy użyciu React, Redux, Redux-Saga i webpack. Kilka wprowadzonych ulepszeń doprowadziło do zwiększenia współczynników konwersji. Obejmowały one ultraszybki czas ładowania i możliwość pracy przy ograniczonym dostępie do sieci lub nawet w trybie offline.

Pełen opis projektu

Na froncie sprzedaży online
z francuską firmą farmaceutyczną

Problem

Aby zaistnieć w internecie, LaSante musiało wymyślić sposób radzenia sobie z surowymi francuskimi przepisami, które ograniczają to, co można sprzedawać na platformach e-commerce. Zamówienia muszą być zatwierdzone przez upoważniony personel medyczny i przechowywane jako dane poufne.

Rozwiązanie

Firma bPol dokonała migracji początkowej platformy e-commerce z Prestashop do dostosowanej do potrzeb platformy Symfony. Aby sprostać rygorystycznym wymaganiom, system logistyczny został zbudowany od podstaw. LaSante również zaczęło korzystać z certyfikowanego hostingu. Produkty wymagające recepty zostały wreszcie udostępnione online.

Pełen opis projektu
case study image

Na froncie
sprzedaży online
z francuską firmą farmaceutyczną

Masz problem?
Pomożemy Ci go rozwiązać